Programa preliminar

11:00-12:00 h. Entrega de documentación
12:00-12:10 h. Inauguración
12:10-14:10 h.
Sesión plenaria 1
14:00-15:00 h. Almuerzo/cóctel de trabajo
15:00-17:00 h.
Sesión plenaria 2
17:00-18:00 h. Simposio comercial
18:00-18:30 h. Pausa – café
18:30-19:30 h. Comunicaciones
08:30-09:30 h. Comunicaciones
09:40-11:00 h.
Sesión plenaria 3
11:00-11:30 h. Pausa – café
11:30-12:30 h. Simposio comercial
12:30-16:30 h.
Sesión Simultánea: Enfermería
12:30-14:00 h.
Sesión plenaria 4
14:30-15:30 h. Almuerzo/cóctel de trabajo
15:30-16:30 h. Comunicaciones
16:40-17:40 h. Simposio comercial
17:40-19:30 h.
Talleres simultáneos
19:30-20:30 h. Asamblea General SINUG
21:30 h. Cena del Congreso
09:00-10:00 h. Comunicaciones
10:10-12:00 h.
Sesión plenaria 5
12:00-12:30 h. Pausa – café
12:30-14:00 h.
Sesión plenaria 6
14:00 h. Clausura del congreso

Secretaría técnica


Avda. Primo de Rivera 11, 2º izda. 15006 A Coruña
Telf: 981 900 700  | congresosinug2020@orzancongres.com